Poradenstvo pre výrobcov

 

Výrobky rozširované pod značkou ÚĽUV zhotovujú výrobcovia - jednotlivci vo svojich dielňach a domovoch.

Naše informačné služby pre výrobcov sú bezplatné. Neviažu sa na žiaden záväzok výrobcu ponúkať následne svoje výrobky pod značkou ÚĽUV. Bezplatné konzultácie je možné dohodnúť osobne alebo telefonicky s pracovníkmi - konzultantmi ÚĽUV.

 
 

Ústredie ľudovej umeleckej výroby poskytuje záujemcom o podnikanie v oblasti tradičných remesiel, ľudovej umeleckej výroby a úžitkového umenia nasledovné bezplatné konzultácie:

• posúdenie podnikateľského zámeru, resp. rozvíjania živnosti v oblasti výroby ľudových
umeleckých predmetov
• ohodnotenie úrovne dizajnu výrobkov
• spolupráca výrobcu s profesionálnym dizajnérom v systéme "otvorený ateliér"
• ohodnotenie kvalitatívnych parametrov výrobku
• výber vhodných vzorov z archívu ÚĽUV pre výrobu replík tradičných výrobkov 

  

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Servis pre výrobcov > Poradenstvo pre výrobcov