Poradenstvo pre výrobcov

 

Výrobky rozširované pod značkou ÚĽUV zhotovujú
výrobcovia – jednotlivci vo svojich dielňach a domovoch.

Naše informačné služby pre výrobcov sú bezplatné. Neviažu sa na žiaden záväzok výrobcu ponúkať následne svoje výrobky pod značkou ÚĽUV. Bezplatné konzultácie je možné dohodnúť osobne alebo telefonicky s pracovníkmi - konzultantmi ÚĽUV.

 
 

Ústredie ľudovej umeleckej výroby poskytuje záujemcom o uplatnenie v oblasti tradičných remesiel, ľudovej umeleckej výroby a úžitkového umenia nasledovné bezplatné konzultácie:
– posúdenie zámeru výrobcov v oblasti výroby ľudových umeleckých predmetov
– ohodnotenie úrovne dizajnu výrobkov
– ohodnotenie kvalitatívnych parametrov výrobku
– výber vhodných vzorov z archívu ÚĽUV pre výrobu replík tradičných výrobkov

  

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Servis pre výrobcov > Poradenstvo pre výrobcov