Záväzná prihláška na

Vlnársky aktív

Súčasné možnosti rozvoja a podpory vlnárstva na Slovensku

19. apríl 2018 od 9.00 do 18.00 h

Univerzitná knižnica v Bratislave, Ventúrska 11

  

Informácie pre účastníkov:
Vstup je bezplatný.
Cestovné náklady si hradí účastník sám.

Kontakt: Mgr. Libuša Jaďuďová | tel.: +421 908 767 720 | e-mail: jadudova@uluv.sk

Uzávierka prihlášok je 23. marca 2018.