Program košikárskeho aktívu

 

Sobota 2. december 2017
ÚĽUV, Obchodná 64, Bratislava (Galéria ÚĽUV, 1. poschodie)

10.00 hod. Zraz účastníkov
10.20 hod. Vzájomné predstavenie prítomných
10.30 hod. Košikárstvo v Ústredí ľudovej umeleckej výroby (Tomáš Mikolaj, ÚĽUV Bratislava)
10.50 hod. Súčasné možnosti košikárstva – skúsenosti košikára, pestovateľa a lektora (Ján Zeman, Durcova Dolina)
11.20 hod. Diskusia o prednesených príspevkoch
11.40 hod. Občerstvenie (zasadačka ÚĽUV, 2. poschodie)
12.00 hod. Košikárske trendy vo svete (Peter Juriga, Bratislava)
12.25 hod. Príklady dobrej praxe – škola a asociácia na podporu a rozvoj košikárstva vo francúzskom košikárskom stredisku Fayl-Billot (Tomáš Mikolaj, ÚĽUV Bratislava)
12.45 hod. Živé košikárstvo – možnosti využitia prútia v exteriéri (Július Lalák, Nesvady)
13.10 hod. Diskusia o prednesených príspevkoch
13.30 hod. Občerstvenie (zasadačka ÚĽUV, 2. poschodie)
14.00 hod. Bližšie predstavenie sa účastníkov a následná diskusia o možnostiach rozvoja košikárstva na Slovensku
17.00 hod. Ukončenie prednáškového bloku, presun na večeru v neďalekej reštaurácii spojenú s pokračujúcou diskusiou
18.30 hod. Ukončenie aktívu