Košikársky aktív

 

Košikársky aktív sa uskutočnil v sobotu 2. decembra 2017 v zasadacej miestnosti Ústredia ľudovej umeleckej výroby na Obchodnej ul. v Bratislave. Podnetom na jeho usporiadanie boli diskusie s košikármi, z ktorých vyplynula potreba spoločného stretnutia výrobcov s pracovníkmi našej organizácie, aby sme si ujasnili vzájomné smerovania a prípadne sa pokúsili pomôcť oživeniu kontaktov či výroby. V prednáškach a diskusiách, ktoré boli súčasťou aktívu, padli viaceré podnetné návrhy na ďalšie praktické kroky. ÚĽUV sa bude v súlade so svojím poslaním snažiť pomôcť pri ich rozvíjaní, k spokojnosti výrobcov i širšej verejnosti.

Cez nasledujúci odkaz približujeme záujemcom priebeh aktívu. Na prvý pohľad možno veľa čítania, no pre človeka, ktorý sa chce o košikárskej problematike čosi dozvedieť, budú ponúkané informácie hádam obohatením. Prajeme príjemné čítanie – a v prípade akýchkoľvek otázok či podnetov nás, prosím, kontaktujte e-mailom na adrese: mikolaj@uluv.sk.

O prípadných ďalších košikárskych aktivitách, ktoré budú nadväzovať na podnety vyslovené na aktíve, vás budeme informovať na tomto mieste.