Dotazník pre výrobcov – elektronická verzia

 

Údaje označené

(++) budú chránené a narábať s nimi môže len oprávnená osoba,
(+) budú zverejnené na internete so súhlasom dotknutej osoby

 
     
 
 
 
 


 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 


 
  
  
  
  
  
 
     
     
     
     
  
 

Polia označené * sú povinné.

 

Súhlas so spracovaním údajov
Ja, ako dotknutá osoba (ďalej len „dotknutá osoba“) súhlasím so spracovaním uvedených údajov o mojej osobe a fotografií v databáze programov ÚĽUV ako prevádzkovateľa informačného systému (ďalej len „prevádzkovateľ“) encyklopédia výrobcov. Ako dotknutá osoba výslovne súhlasím s poskytovaním, sprístupňovaním a zverejňovaním týchto (uvedených) údajov a fotografií. Beriem na vedomie, že prevádzkovateľ spracúva tento informačný systém výlučne na základe dobrovoľnosti poskytnutia údajov. Súhlas so spracúvaním údajov a fotografií dávam na čas neurčitý. Zároveň beriem na vedomie, že ako dotknutá osoba môžem tento súhlas kedykoľvek odvolať a požiadať prevádzkovateľa o likvidáciu mojich údajov v informačných systémoch. Prevádzkovateľ a dotknutá osoba sa dohodli, že žiadosť o likvidáciu údajov podá dotknutá osoba písomne a prevádzkovateľ zabezpečí likvidáciu údajov do 15 dní od doručenia žiadosti.

 

Svoje fotografie posielajte na adresu: maria.farkasova@uluv.sk

 

« Späť

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Servis pre výrobcov > Formulár údajov do registra výrobcov > Dotazník pre výrobcov – elektronická verzia