Benefity pre výrobcov

 

Vážení výrobcovia,  ako prejav úcty a vďaky za Vašu spoluprácu sme pre Vás pripravili niekoľko zaujímavých benefitov, ktoré  sme rozdelili do troch kategórií. Výhody budú mať nielen majstri, ale aj začínajúci spolupracovníci  ÚĽUV-u. Systematicky pracujeme na neustálom rozširovaní  benefitov pre Vás s cieľom poskytnúť  Vám čo najviac  možností na propagáciu  tvorby a v neposlednom rade aj na Váš ďalší, odborný rast.

 
 

 

Rozdelenie:

 1. Majster ľudovej umeleckej výroby (nositeľ ocenenia Majster ĽUV)
 2. Ľudovoumelecký výrobca (výrobca spolupracujúci s ÚĽUV-om dlhšie časové obdobie)
 3. Výrobca (výrobca zaradený v databáze výrobcov, nový výrobca)

Benefity:

Majster ľudovej umeleckej výroby (nositeľ ocenenia Majster ĽUV)

 1. natočenie videoportrétu Majstra ĽUV
 2. článok o Majstrovi ĽUV v časopise Remeslo Umenie Dizajn
 3. prednostný výber výrobcu pre účasť na výstavách, festivaloch
  a iných reprezentačných podujatiach ÚĽUV-u doma aj v zahraničí
 4. účasť na Dňoch majstrov bezplatne
 5. zasielanie časopisu Remeslo Umenie Dizajn bezplatne
 6. prezenčné štúdium a poskytnutie služieb v knižnici a Múzeu ĽUV bezplatne
 7. profil v encyklopédii výrobcov ÚĽUV
 8. odborné vedenie a konzultačné služby v ÚĽUV-e

Ľudovoumelecký výrobca (výrobca spolupracujúci s ÚĽUV-om dlhšie časové obdobie)

 1. účasť vybraných výrobcov na Dňoch majstrov bezplatne
 2. zasielanie časopisu Remeslo Umenie Dizajn vybraným výrobcom bezplatne
  (pokiaľ mal výrobca za posledné 3 mesiace predané výrobky v predajniach ÚĽUV-u v hodnote min. 20€)
 3. prezenčné štúdium v a poskytnutie služieb v knižnici a Múzeu ĽUV bezplatne
 4. profil v encyklopédii výrobcov ÚĽUV
 5. odborné vedenie a konzultačné služby v ÚĽUV-e

Výrobca (výrobca zaradený v databáze)

 1. profil v encyklopédii výrobcov ÚĽUV
 2. odborné vedenie a konzultačné služby v ÚĽUV-e
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Servis pre výrobcov > Benefity pre výrobcov