Malý lexikón ľudovej kultúry Slovenska

Etnografická encyklopédia

Autor: Mgr. Kliment Ondrejka
Odborná spolupráca: PhDr. Kliment Ondrejka, CSc.

Mapa Slovakia Plus, s.r.o., Bratislava 2008 
2. vydanie

Cena: 9,90 €

ISBN 978-80-8067-196-9

 
IMAGE_ID

ULUV.sk > ÚĽUV > Publikácie > Iné publikácie > Malý lexikón ľudovej kultúry Slovenska