Kartová hra ZUBATÁ

 

Slovenská kartová hra pre 3 až 7 hráčov, ktorá sa hrá so špeciálnou sadou 117 obrázkových kariet, inšpirovaná ľudovým prostredím a tradičným odevom. Na kartách sú použité kolorované kresby tradičného odevu vybraných slovenských lokalít, ktoré v 50. až 70. rokoch 20. st. počas terénnych výskumov zachytila Viera Škrabalová, výtvarníčka Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV). Originály kresieb sa nachádzajú v zbierkovom fonde Múzea ľudovej umeleckej výroby, ÚĽUV Bratislava. Obrázky a popisy k nim nájdete v elektronickej encyklopédii tradičného odevu Slovenska na
http://www.uluv.sk/sk/encyklopedie/

 
 

Autor námetu a pravidiel hry: Marek Nehyba
Grafické spracovanie: Natália Václavová
Vydalo Ústredie ľudovej umeleckej výroby, štátna príspevková organizácie zriadená Ministerstvom kultúry SR v Bratislave, v roku 2015.

 

 
IMAGE_ID

« Spať

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Publikácie > Iné publikácie > Kartová hra ZUBATÁ