Zborníky zo sympózií remeselníkov

 

Edícia zaznamenáva texty vystúpení účastníkov sympózií, ktoré organizuje Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave od roku 2002 ako sprievodné podujatia k tvorivým stretnutiam výrobcov. Tvorivé dielne a sympóziá sú zamerané tematicky vždy na jednu tradičnú remeselnú techniku. Príspevky výskumných pracovníkov, odborníkov z múzeí a galérií, dizajnérov a ďalších autorov sa venujú minulosti i súčasnosti danej remeselnej techniky a dopĺňajú ich čiernobiele obrazové dokumenty.

Rozsah: 30 – 60 strán

 
 

Zborník z medzinárodného tkáčskeho sympózia
Tkanie _ minulosť, súčasnosť, budúcnosť

ÚĽUV, Bratislava 2016

Obsah:

 • Libuša Jaďuďová – Úvod
 • Tkanie v ÚĽUV-e – Eva Ševčíková
 • Tkanie na doštičke a kartičkách – Mária Mizeráková
 • Čo sa skrýva za folklórom: spletitá identita kultúry a módy – Yosi Anaya
 • Súčasná tradícia tkania na východnom Slovensku – Viktória Svetkovská
 • Mexické textilné tradície – Yosi Anaya
 • Prejavy tkaniny: transformácia podstaty – Linda Brassington
 • Tkanie v pixeloch – Beáta Gerbócová
 • Tradície tkáčskej produkcie na Orave – Elena Beňušová
 • Tkanie ako rodinná tradícia – Ľubomíra Žilková
 • Konopná dielňa- vzťah medzi úsilím a odmenou – Petr Chelčiský Hradil

Nepredajné

 

 

Ľudové hudobné nástroje
Výtvarné, technické, zvukové a interpretačné hodnoty

ÚĽUV, Bratislava 2007
ISBN 978-80-88852-48-3
Cena: 2,00 €

Obsah:

 • Štandardizácia a individualizácia vo výrobe hudobných, 
  osobitne ľudových hudobných nástrojov
  Oskár Elschek
 • Súčasní výrobcovia huslí v Zuberci na Orave
  Stanislav Gonšenica
 • Ľudové zvukové nástroje v zbierke a tvorbe Svetozára Stračinu
  Stanislav Grich
 • Školstvo v oblasti tvorby ľudových hudobných nástrojov
  Miloš Šípka
 • Hudobné nástroje v zbierkovom fonde SNM – EM v Martine, 
  ich výzdoba a výzdobné techniky
  Eva Pančuhová
 • Hudobné nástroje na maľovaných salašoch v zbierkovom fonde 
  Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici
  Eva Lovásová

Vložiť do objednávkového formulára

 

 

 

Prírodné pletivá v tradičnej a súčasnej slovenskej kultúre

 

ÚĽUV, Bratislava 2006
ISBN 80 - 88852 - 43 - 9
Cena: 2,00 €

Obsah:

 • Morfologicko-ekologická charakteristika vŕb vhodných na košikárske účely
  Ladislav Varga
 • Praktické poznatky z pestovania košikárskej vŕby
  Ján Zeman
 • O pletení nielen z prútia (techniky pletenia v hmotnej kultúre)
  Juraj Zajonc
 • Košikárstvo a košikári ÚĽUV-u
  Jana Menkynová
 • Málo frekventované pletivá košikárskych výrobkov v zbierkach SNM - Etnografického múzea v Martine
  Daša Ferklová
 • Tvar košíka a štruktúra výpletu na výrobkoch z prírodných pletív ako etnokultúrny znak
  Martin Mešša
 • Živé vŕbové stavby
  Marián Huba

Vložiť do objednávkového formulára

 

 

 

Ľudové kováčstvo - Techniky a funkcie výzdoby Ľudové kováčstvo - Techniky a funkcie výzdoby

ÚĽUV, Bratislava 2005
ISBN 80 - 88852 - 34 - x
Cena: 2,00 €

Obsah:

 • Materiálové a technické predpoklady dedinského kováčstva a výzdobných techník
  Dagmar Lobodová
 • Ľudové kováčstvo – techniky a funkcie výzdoby
  Igor Krištek
 • Rómski kováči
  Arne B. Mann
 • Výtvarné stvárnenie a techniky zhotovenia znakov a ideogramov na kovaných krížoch horného Šariša
  Martin Mešša 
 • Výtvarné tradície kováčsko-zámočníckej produkcie zo zbierok Mestského múzea v Bratislave
  Anton Fiala
 • Kováčske výrobky v ÚĽUV-e
  Jana Menkynová

Titul je vypredaný.

 

 

Keramika - Staré techniky pre nový život Keramika - Staré techniky pre nový život

ÚĽUV, Bratislava 2004
ISBN 80 - 88852 - 29 - 3
Cena: 2,00 €

Obsah:

 • Úvod
  Martin Mešša
 • Výtvarné a výrobné hodnoty tradičnej hrnčiny – zdroj stále živej inšpirácie
  Ester Plicková
 • Premeny tvaru a dekoru na západoslovenskej fajanse od 17. do prvej polovice 20. storočia
  Zuzana Francová
 • Pohľad na súčasnú keramickú výrobu na západnom Slovensku - Malokarpatský región a Záhorie
  Eva Ševčíková
 • K vývoju vo výrobe keramiky v ÚĽUV-e
  Zora Valentová
 • Prvá generácia absolventov Ateliéru keramiky na VŠVU v Bratislave
  Ivica Vidrová

Titul je vypredaný.

 

 

Drôt - hranice výrazu Drôt - hranice výrazu

ÚĽUV, Bratislava 2003
ISBN 80 - 88852 - 27 - 7
Cena: 2,00 €

Obsah:

 • Genéza plastiky z drôtu na základe zbierok a dokumentácie Považského múzea v Žiline
  Katarína Hallonová
 • Drôt a výrobky z drôtu v ÚĽUV-e
  Jana Menkynová
 • Hranice výrazu – drôt a drôtená plastika z pohľadu autora
  Ladislav Jurovatý ml.
 • Hranice výrazu – súčasná technika, dizajn a drotárske techniky
  Šimon Mišurda

Titul je vypredaný.

 

 

Rezbárstvo - motivácie, inšpirácie, výsledky Rezbárstvo - motivácie, inšpirácie, výsledky

ÚĽUV, Bratislava 2003
ISBN 80 - 88852 - 26 - 9
TITUL JE VYPREDANÝ, ČAKÁ SA NA DOTLAČ.
Cena: 2,00 €

Obsah:

 • Rezbárstvo a jeho motivická skladba
  Oľga Danglová
 • Ľudoví rezbári figuralisti druhej polovice 20. storočia
  Štefan Mruškovič
 • Neprofesionálna drevená plastika v zbierkach Slovenského národného múzea – Etnografického múzea v Martine
  Marta Pastieriková
 • Pastierska rezba a tematika v Liptove v druhej polovici 20. storočia
  Iveta Zuskinová
 • Ústredie ľudovej umeleckej výroby a rezbárstvo
  Martin Mešša

Titul je vypredaný.

 

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Publikácie > Edícia Zborníky zo sympózií remeselníkov