Rastislava Stoličná: Ako sa kedysi stravovalo

Vydalo Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave roku 2018, štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom kultúry SR.
Rozsah: 46 strán
Redakčná úprava: Zuzana Strešnáková

ISBN 978-80-89639-50-2
Cena: 7,60 €

 
 

Z publikácie Ako sa kedysi stravovalo, sa deti dozvedia, na čom sa pred sto rokmi varilo a pieklo, aké sa užívalo kuchynské náradie, ktoré potraviny sa jedli a  ako sa pripravovali, čo ľudia pili a ako jedlá konzumovali. Dozvedia sa aj o remeslách, bez ktorých by kuchyňa kedysi nemohla fungovať.

« Spať

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Publikácie > Edícia ÚĽUV deťom > Rastislava Stoličná: Ako sa kedysi stravovalo