Rastislava Stoličná: Ako sa kedysi hospodárilo

Vydalo Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave roku 2018, štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom kultúry SR.
Rozsah: 42 strán
Redakčná úprava: Zuzana Strešnáková

ISBN 978-80-89639-46-9
Cena: 7,60 €

 
 

Publikácia, Ako sa kedysi hospodárilo, približuje deťom prístupnou formou informácie o tom, ako kedysi vyzeralo roľnícke gazdovstvo, aké práce na ňom ľudia vykonávali, aké náradie sa používalo, aké rastliny sa pestovali, ako sa chovali zvieratá. Zároveň sa deti dozvedia o remeslách, ktoré s hospodárením súviseli.

« Spať

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Publikácie > Edícia ÚĽUV deťom > Rastislava Stoličná: Ako sa kedysi hospodárilo