Výšivka na Slovensku / Embroidery in Slovakia

Predslov

ÚVOD / Introduction

Pohľad do spätného zrkadla histórie / Looking back at the mirror of history
Lokálne odlišnosti / Local specifics
Výšivka v strede záujmu / Embroidery in the focus of interest
Čo všetko sa vyšívalo / What was embroidered?
Výšivka ako doména žien / Embroidery as women’s domain
Tvorba variantov ako prejav kreativity / Variation as a manifestation of creativeness
Výšivka ako prejav stratégie odlišnosti / Embroidery as a manifestation of differentiation strategy
Materiál a ornamentika / Fabrics and ornaments
Slohové nánosy historickej výšivky / Compositional sedimentation of historical embroidery


VÝŠIVKA PODĽA POČÍTANEJ NITE / Counted-thread embroidery

Jednoduché, základné / Simple and fundamental

Ozdobné riasenie / Decorative frilling

Krížiky, vrkôčiky / Crosses and braids
Krížikové vzory na obradových plachtách / Cross embroidery designs on ceremonial hangings
Krížiky v krojovej výšivke / Cross embroidery on folk dresses
Abstraktné vzory z okolia Trnavy / Abstract patterns from the vicinity of Trnava
Miniatúry z Hlbokého / Miniatures from Hlboké
Decentné vzory z Jelšoviec / Fine patterns from Jelšovce
Starobylé motívy kosoštvorcov z Marikovej / Ancient motives of rhomboids from Mariková Valley
Krížiková výšivka z Fačkova / Cross patterns from Fačkov
Dekoratívne majstrovstvo horehronských žien / Masters of decoration from Horehronie
Filigránske práce z Hontu a Novohradu / Filigree works from Hont and Novohrad
Výšivka v spišských dedinách pri prameni Torysy / Embroidery from the villages in the region of Spiš situated near the source of Torysa
Krížiky vo výšivke z Kojšova / Cross embroidery patterns from Kojšov
Zemplínske krížikové kreácie / Cross patterns from Zemplín

Prelamovanie / Openwork embroidery
Žilinská robota, žilinské šitie / “Work from Žilina” and “needlework from Žilina”
Kohútí vzor / Rooster pattern
Rastlinné motívy / Vegetable motives
Prelamované výšivky z dedín v Strážovských vrchoch / Openwork embroidery from the villages in Strážovské hills

Výrez / Cut work
Výrezové vzory zo záhorských kútnic / Cutwork patterns on embroidered sheets from Záhorie
Výrez v krojovej výšivke / Cutwork embroidery on folk dresses

Mriežka / Openwork insertion

Gatry / Cut-open work

Výšivka na sieti / Needle-run embroidery on a net foundation

Plochý steh / Fill stitch


PREDKRESLENÁ VÝŠIVKA / Pre-designed embroidery

Medzi kresbou a počítaním, medzi geometriou a zobrazením / Between painting and counting, between geometry and images
Kruhové štylizácie z Liptova / Circular stylisation from Liptov
Novohradské miniatúry / Miniatures from Novohrad
Jelšovské abstrakcie / Abstractions from Jelšovce
Farbisté geometrizované kvety z okolia Topoľčian / Colourful geometrical flowers from the vicinity of Topoľčany
Kruhové kvety z Moravského Lieskového / Circular flowers from Moravské Lieskové
Lubinské kolieska / Rings from Lubiná

Víťazstvo kresby / Victory of free design
Staré vzory plachtových výšiviek / Old patterns on embroidered sheets
Výšivka na kvety z okolia Trnavy / Flower embroidery (na kvety) from the vicinity of Trnava
Husté kontúrované vzory z Čataja / Dense contour patterns from Čataj
Šopornianska mozaika / Mosaic from Šoporňa
Vyšívané zástery / Embroidered aprons
Prekypujúca jablonická zdobnosť / Embroidered aprons
Vzory na pomaľovanie z Púchovskej doliny / Patterns na pomaľovanie (for painting over) from the Valley of Púchov

Krásny štýl výšiviek hodvábom / Beautiful style of silk embroidery
Piešťanské dierkové kreácie / Eyelet holes from Piešťany
Dokonalosť pravnianskej výšivky / Flawless embroidery from Pravno
Rybianske farebné obrazce s vtáčikmi / Rybianske colourful images with birds
Vzory zo záster / Patterns on aprons

Retiazky a tamburínová technika / Chainlets and tambourine techniques
Vajnorská výšivka nemeckou ihlou / Embroidery made by German needle from Vajnory
Detvianska krivá ihla / Crooked needle from Detva
Horehronské miniatúry / Miniatures from Horehronie

Biela výšivka / White work embroidery
Krehké podoby výšiviek zo Záhoria / Delicate embroideries from Záhorie
Práce na tyle / Work on tulle
Trakovická aplikácia / Appliqué from Trakovice
Nášivky z Martoviec / Appliqué from Martovce

Výšivka zlatou niťou / Goldwork embroidery

Nášivky zlatom / Gold appliqués

Pestrý naturalizmus / Diverse naturalism

DOSLOV/Afterword

Literatúra a použité pramene/Literature and References

Poznámky/Notes