Mojmír Benža: Tradičný odev Slovenska, Traditional Clothing of Slovakia

ÚĽUV, Bratislava 2015

Rozsah: 300 strán, dvojjazyčná: slovensko-anglická mutácia a popis k obrázkom

ISBN 978-80-89639-26-7

Cena: 34,- Eur

 

 

 

 

Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave vydalo pri príležitosti 70. výročia svojho založenia v roku 2015 dielo Mojmíra Benžu: Tradičný odev Slovenska. Pomerne rozsiahla monografia je syntézou tradičného odevu Slovenska z dvoch hľadísk: podľa jednotlivých druhov odevných súčiastok a z hľadiska príležitostí, na ktoré sa nosili. Autor nepristupoval k otázke tradičného odevu obvyklým spôsobom – podľa regiónov. Naopak, v diele zhrnul významné rozdiely medzi jednotlivými formami tradičného odevu a zároveň definoval ich spoločné vnútorné aj vonkajšie znaky, nadväzujúc na rozsiahly Etnografický atlas Slovenska, vydaný začiatkom 90-tych rokov. Obrazová časť je graficky jednotná, bohato zastúpená autorskými kolorovanými kresbami Viery Škrabalovej (rod. Líčeníkovej), ktoré sú súčasťou zbierkového fondu Múzea ľudovej umeleckej výroby ÚĽUV-u v Stupave. Publikácia vychádza v rovnocennej dvojjazyčnej mutácii: slovensko-anglickej.

 

Ukážky z knihy:

 
IMAGE_ID

« Spať

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Publikácie > Edícia Tradícia dnes > Tradičný odev Slovenska