Anna Chlupová a kol.: Slovenská ľudová výšivka. Techniky a ornamentika

 

Vydalo Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave roku 2011 ako druhé, upravené vydanie

Rozsah: 620 strán, anglické resumé

ISBN 978-80-88852-88-9

Cena: 31 €

 
 

Kniha predstavuje 26 regionálnych typov ľudovej výšivky na Slovensku, ktoré vždy uvádza krátky text a početné ukážky výšivky na tradičnom textile a odeve. Nasledujú motívy vybraté z pôvodných kompozícií, vyšité ako vzorkovníky a doplnené kresbami v mierke 1 : 1. Praktické súčasné použitie vzorov je dokumentované na ukážkach prikrývok, obrusov a obrázkov, ktoré ukončujú stať o každom regióne.

 

Ukážky z knihy:

 
IMAGE_ID

ULUV.sk > ÚĽUV > Publikácie > Edícia Tradícia dnes > Slovenská ľudová výšivka. Techniky a ornamentika