Oľga Danglová: Ornament a predmet

 

ÚĽUV, Bratislava 2019

Rozsah: 418 strán, dvojjazyčná: slovensko-anglická mutácia a popis k fotografiám a obrázkom

ISBN 978-80-89639-57-1

Cena: 33,- Eur

 
 

Publikácia z edície Tradícia dnes prináša obraz o osobitej oblasti výtvarnej tradície na Slovensku označovanej ako ľudové umenie. Tradície, ktorej jadro bolo ukotvené predovšetkým v roľnícko-pastierskej kultúre, ale vzťahovala sa aj k vidieckemu prostrediu malých mestečiek. Jej charakteristickou črtou bola dekoratívnosť, vychádzajúca z hlboko zakorenenej potreby prostých ľudí po skrášľovaní vecí, ktorými sa obklopovali. Príznačnú črtu ľudového štýlu – inklináciu k ornamentalizácii približuje autorka cez predmety vyhotovené z rôznych materiálov. Sleduje ich v tkáčskom a výšivkovom umení, v dekore predmetov z dreva, kovu, nachádza v keramike a maľovanej výzdobe. Východiskovým prameňom je pritom muzeálny materiál, odkrývanie bohatstva zbierok v početných slovenských i zahraničných múzeách. Bohatú ilustračnú časť doplňuje zrozumiteľný výklad, v ktorom sa spája autorkino dôsledné poznanie s láskou k prejavom ľudovej kreativity. Kniha môže byť inšpiratívna pre súčasnú živú tvorbu v oblasti dizajnu, ale aj populárnej kultúry.

 

Ukážky z knihy:

 
IMAGE_ID

« Spať

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Publikácie > Edícia Tradícia dnes > Oľga Danglová: Ornament a predmet