Oľga Danglová: Modrotlač na Slovensku, Blueprint in Slovakia

ÚĽUV, Bratislava 2014

Rozsah: 376 strán, dvojjazyčná: slovensko-anglická mutácia a popis k obrázkom

ISBN 978-80-89639-12-0

Cena: 29,- Eur

 

 

 

Redakcia Ústredia ľudovej umeleckej výroby vydáva novú knihu Oľgy Danglovej: Modrotlač na Slovensku, Blueprint in Slovakia. Toto dielo vychádza po dlhom čase ako zásadná súhrnná publikácia k problematike modrotlače, v ktorej sa autorka opiera o výsledky dlhoročného systematického výskumu. Vlastné výskumné materiály dopĺňa doteraz publikovanými poznatkami autorov, čerpá z bohatého zdroja zbierkových predmetov slovenských múzeí. Publikácia vychádza v rovnocennej dvojjazyčnej mutácii: slovensko-anglickej. Súčasťou publikácie je rozsiahly obrázkový materiál, ktorého nosnou časťou sú nielen tradičné odevné modrotlačové súčiastky, ale aj fotografické záznamy dokumentujúce bohatosť vzorov vidieckej modrotlače na Slovensku.

 

Ukážky z knihy:

 
IMAGE_ID

ULUV.sk > ÚĽUV > Publikácie > Edícia Tradícia dnes > Modrotlač na Slovensku