Ľudové sklo Ireny Pišútovej a Jána Kautmana

Vydalo Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave roku 2013

Rozsah: 300 strán, anglické resumé a popis k obrázkom

ISBN 978-80-89639-08-3

Cena: 20,- Eur
Publikácia Ireny Pišútovej a Jána Kautmana: Ľudové sklo pripravila redakcia ÚĽUV v edícii Tradícia dnes. Pojednáva predovšetkým o nesmierne bohatej škále úžitkového skla, autorkou nazývaného ako „ľudové sklo“, používané v minulosti obyvateľmi na vidieku. Bolo vyrábané sklárskymi robotníkmi ako druhotný sortiment v malých či väčších súkromných sklárňach. Okrem histórie sklární a popisu výroby úžitkového skla obsahuje publikácia nesmierne bohatý obrazový materiál širokého sortimentu ľudového skla prevažne z 19. a zo začiatku 20. storočia. Obrazový materiál vznikol digitálnym zachytením zbierkových predmetov piatich múzeí Slovenska a troch súkromných zbierok, z ktorých jedna je bohatou súkromnou zbierkou spoluautora a fotografa tejto publikácie, Jána Kautmana. Okrem obrázkov nájde čitateľ v textoch predovšetkým popisy rôznych druhov ľudového skla, roztriedených do kategórií podľa ich podôb. Každá kapitola obsahuje aj anglické resumé a popisy k obrázkom sú takisto doplnené aj anglickým textom.

 

Ukážky z knihy:

 
IMAGE_ID