Tibor Uhrín: Drevo, dizajn a tradícia

Vydalo Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave roku 2012

Rozsah: 256 strán, anglické resumé

ISBN 978-80-88852-97-1

Cena: 15,- Eur

 

 

 

 

 

 

 

Publikácia vznikla ako výsledok mnohých teoretických úvah a praktických skúseností autora, známeho slovenského dizajnéra a pedagóga (v súčasnosti docenta na Katedre dizajnu Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach). Nie je však ani technologickou príručkou, ani obrázkovou knihou o dizajne alebo tradičných drevených výrobkoch. Je o spájaní dreva, súčasného dizajnu a tradície. Autor v nej integruje „skúsenosti získané dlhoročnou prácou s drevom, štúdiom a výučbou dizajnu na viacerých školách, vzťah k starým dreveným úžitkovým predmetom a tradičným remeslám“.

 

 

 

 

 

 

 

Obrazová zložka knihy obsahuje bohatý a pestrý obrazový materiál zo slovenských i zahraničných zdrojov. Výrobky tradičného remesla pochádzajú väčšinou zo slovenského alebo európskeho prostredia, dizajnérske a remeselné objekty sú zozbierané aj z mimoeurópskych krajín.

Kniha je cenným prínosom pre študentov, dizajnérov a remeselníkov, prípadne nadšencov, ktorí pracujú s drevom.

 

 

 

Ukážky z knihy:

 
IMAGE_ID

ULUV.sk > ÚĽUV > Publikácie > Edícia Tradícia dnes > Drevo, dizajn a tradícia