Edícia – Tradícia dnes

 

Odborno-popularizačné publikácie o tradičných a súčasných podobách ľudového umenia a remesiel.

 
 

Oskár Elschek: Slovenské ľudové hudobné nástroje – včera a dnes

ÚĽUV, Bratislava 2020
Rozsah: 380 strán, s anglickým resumé
ISBN 978-80-89639-67-0
Cena: 57 €

Vložiť do objednávkového formulára

 
 

Oľga Danglová: Ornament a predmet

ÚĽUV, Bratislava 2019
Rozsah: 418 strán, dvojjazyčná: slovensko-anglická mutácia a popis k fotografiám a obrázkom
ISBN 978-80-89639-57-1
Cena: 33 €

Vložiť do objednávkového formulára

 
 

Arne B. Mann: Rómski kováči na Slovensku, Roma Blacksmith in Slovakia

ÚĽUV, Bratislava 2018
Rozsah: 400 strán, dvojjazyčná: slovensko-anglická mutácia a popis k fotografiám a obrázkom
ISBN 978-80-89639-52-6
Cena: 33 €

Vložiť do objednávkového formulára

 
 

Irena Pišútová: Fajansa na Slovensku, Faience in Slovakia

ÚĽUV, Bratislava 2016
Rozsah: 376 strán, dvojjazyčná: slovensko-anglická mutácia a popis k fotografiám a obrázkom
ISBN 978-80-89639-33-5
Cena: 33 €

Vložiť do objednávkového formulára

 
 

Mojmír Benža: Tradičný odev Slovenska, Traditional Clothing of Slovakia

ÚĽUV, Bratislava 2015
Rozsah: 300 strán, dvojjazyčná: slovensko-anglická mutácia a popis k obrázkom
ISBN 978-80-89639-26-7
Cena: 34 €

Vložiť do objednávkového formulára

 
 

O. Danglová: Modrotlač na Slovensku, Blueprint in Slovakia

ÚĽUV, Bratislava 2014
Rozsah: 376 strán, dvojjazyčná: slovensko-anglická mutácia a popis k obrázkom
ISBN 978-80-89639-12-0
Cena: 29 €

Vložiť do objednávkového formulára

 
 

I. Pišútová, J. Kautman: Ľudové sklo

ÚĽUV, Bratislava 2013
Rozsah: 300 strán, anglické resumé a popis k obrázkom
ISBN 978-80-89639-08-3
Cena: 20 €

Vložiť do objednávkového formulára

 
 

Tibor Uhrín: Drevo, dizajn a tradícia

ÚĽUV, Bratislava 2012
Rozsah: 256 strán, anglické resumé
ISBN 978-80-88852-97-1
Cena: 15 €

Vložiť do objednávkového formulára

 
 

Anna Chlupová a kol.: Slovenská ľudová výšivka. Techniky a ornamentika

ÚĽUV, Bratislava 2011 (druhé, upravené vydanie)
Rozsah: 620 strán, anglické resumé
ISBN 978-80-88852-88-9
Cena: 31 €

Vložiť do objednávkového formulára

 
 

Irena Pišútová: Maľby na skle

ÚĽUV, Bratislava 2010
Rozsah: 392 strán, súbežné anglické resumé
ISBN 978-80-88852-75-9
Cena: 28 €

Vložiť do objednávkového formulára

 
 

Oskár Elschek: Fujara ako výtvarné dielo

ÚĽUV, Bratislava 2009
Rozsah: 210 strán
ISBN 978-80-88852-69-8
Cena knihy s DVD: 22 €

Vložiť do objednávkového formulára

 
 

Oľga Danglová: Výšivka na Slovensku

ÚĽUV v spolupráci s Ústavom etnológie SAV
a Národným osvetovým centrom, Bratislava 2009
Rozsah: 270 strán
ISBN 978-80-88852-66-7
Cena: 23,25 €

Vložiť do objednávkového formulára

 
 

Marketing remeselného podniku

ÚĽUV, Bratislava 2008
Rozsah: 152 strán (Príloha: 91 strán)
ISBN 978-80-88852-60-5
Cena: 13 € (vypredané)

V predaji aj spolu s titulom VÝROBA REMESELNÉHO PODNIKU v spoločnom obale za zvýhodnenú cenu: 20 €.

Vložiť do objednávkového formulára

 
 

Výroba remeselného podniku

ÚĽUV, Bratislava 2008
Rozsah: 114 strán
ISBN 978-80-88852-59-9
Cena: 10 € (vypredané)

V predaji aj spolu s titulom MARKETING REMESELNÉHO PODNIKU s PRÍLOHOU v obale za zvýhodnenú cenu 20 €.

Vložiť do objednávkového formulára

 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Publikácie > Edícia Tradícia dnes