Snovanie a tkanie plátna

ÚĽUV, Bratislava 2005
Autor textu: Juraj Zajonc
Rozsah: 48 strán
Cena: 5,75 €

 
 

Publikácia je praktickým návodom pre začínajúcich adeptov ručného tkania. Obsahuje krátky historický úvod, informáciu o príprave materiálu, zoznam pomôcok, názorne spracovaný postup práce a ukážky hotových výrobkov. Zároveň je ojedinelým príspevkom k uchovaniu znalostí o pracovnom postupe prípravy osnovy na krosná, nazývanom snovanie. Tento pracovný postup bol oddávna na Slovensku predmetom úzkej špecializácie niekoľkých talentovaných osôb, ktoré ho dokázali zvládnuť. Poznatky o ňom sa odovzdávali spravidla iba ústnym podaním. Nová publikácia tak predstavuje v SR vôbec prvé odborné popísanie celého pracovného postupu prípravy osnovy na krosná ako úvodnej fázy, na ktorú nadväzuje samotné ručné tkanie.

« Spať