Marta Pastieriková : Hrnčiarstvo

ÚĽUV, Bratislava 2012
Rozsah: 51 strán, anglické resumé
ISBN 978-80-88852-89-6
Cena: 4,40 €

 
 

Text prvej publikácie z edície Pramene podáva stručnú históriu hrnčiarstva na Slovensku, venuje sa pôvodnému sortimentu výrobkov a ich využitiu, ako aj technikám výzdoby výrobkov. 64 fotografií dokumentuje 21 druhov hrnčiarskych produktov z 22 lokalít z celého Slovenska.

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Publikácie > Edícia Pramene > Marta Pastieriková - Hrnčiarstvo