Juraj Zajonc : Tkanice

ÚĽUV, Bratislava 2013
Rozsah: 56 strán, anglické resumé
ISBN 978-80-89639-03-8
Cena: 4,60 €

 
 

Publikácia Tkanice predkladá čitateľovi širokú škálu tkaníc zhotovených a používaných od konca 19. približne do polovice 20. storočia. Predmetné textílie tvorili úžitkový ale i ozdobný prvok odevných súčiastok vidieckeho obyvateľstva. Cieľom publikácie je prostredníctvom zobrazení doplnených textami poskytnúť najmä poznatky o tom, ako tkanice v minulosti vyzerali, aká bola ich farebnosť a vzory. Vzhľad tkaníc je prezentovaný v úzkom spojení s postupmi ich zhotovenia a použitím. Ukážky tkaníc sú zároveň vybrané tak, aby bolo možné predstaviť nielen šírku škály tkaníc, ktoré boli rozšírené na celom území Slovenska, ale aj ich lokálne a oblastné varianty. Jednotlivé druhy tkaníc sú v publikácii zoradené na technologickom základe, teda podľa spôsobu zhotovenia, od „tkania“ ihlou cez tkanie na doštičke až po tkanie na kartičkách. V publikácii zobrazené samostatné tkanice i textílie pochádzajú zo zbierkových fondov Slovenského národného múzea–Etnografického múzea v Martine, Ústredia ľudovej umeleckej výroby–Múzea ľudovej umelecky výroby v Stupave a zo súkromnej zbierky pani Anny Klementovej z Bratislavy.

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Publikácie > Edícia Pramene > Jurajn Zajonc: Tkanice