Jasna Gaburová : Rezbárstvo a výzdoba dreva

ÚĽUV, Bratislava 2012
Rozsah: 83 strán, anglické resumé
ISBN 978-80-88852-98-8
Cena: 7,15 €

 
 

Publikácia podáva prehľad všetkých rezbárskych výzdobných techník, ktoré sa v ľudovom prostredí používali pri vonkajšej úprave dreva na jeho estetické dotvorenie. Neobsahuje žiadne výrobné postupy, zameriava sa na konkrétne ukážky roztriedené podľa jednotlivých rezbárskych techník, ako sú reliéfna rezba, plošná výzdoba v dreve ale aj plastická rezba. Na príklade 90 drevených predmetov sa čitateľ môže oboznámiť so širokou škálou výzdobných techník dreva, vo viacerých prípadoch aj s ich priblížením detailu.

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Publikácie > Edícia Pramene > Jasna Gaburová - Rezbárstvo a výzdoba dreva