Edícia – Osobnosti

 

Monografie významných výrobcov, umelcov, výtvarníkov a dizajnérov inšpirujúcich sa tradičnou výrobou a ľudovým umením.

 
 

Irena Pišútová: Zuzana Vaňousová

Vydalo Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave roku 2012.

Rozsah: 96 strán, anglické resumé, príloha DVD video.

ISBN 978-80-88852-96-4

Cena knihy s DVD: 21 €
 

Vložiť do objednávkového formulára

 
 

Irena Pišútová: Valéria Zuzana Benáčková

Vydalo Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave roku 2011.

Rozsah: 100 strán, anglické resumé, príloha DVD video.

ISBN 978-80-88852-87-2

Cena knihy s DVD: 21 €
 

Vložiť do objednávkového formulára

 
 

Irena Pišútová – Marta Pastieriková: Dušan Benický

Prierez tvorbou majstra ľudovej umeleckej výroby...

Vydalo Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave roku 2010.
Rozsah: 128 strán
ISBN 978-80-88852-77-3
Cena knihy s DVD: 21 €
 

Vložiť do objednávkového formulára

 
 

Michal Škrovina – Príbehy z môjho života

vydali:
Vydavateľstvo Matice slovenskej v Martine
v spolupráci s ÚĽUV Bratislava, 2008

Zostavovateľ: PhDr. Marta Pastieriková
Formát publikácie: 210 x 270 mm
Rozsah: 104 strán
Úvodná štúdia: PhDr. Marta Pastieriková
Grafická úprava: Peter Ďurík

Cena: 16,55 €
ISBN 978-80-89208-82-1
 

Vložiť do objednávkového formulára

 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Publikácie > Edícia Osobnosti