Diana Némethová:
Slovenská ľudová výšivka

ÚĽUV, Bratislava 2017
Rozsah: 113 strán
ISBN 978-80-89639-40-3
Cena: 9 €

 
 

Predmetom záujmu prvej publikácie tejto edície sú ľudové výšivky pochádzajúce zo súčiastok tradičného slovenského odevu a z tradičných textílií. Pomerne rozsiahla obrazová časť v publikácii pozostáva z dvoch obrázkov na každej dvojstrane: z fotografie pôvodnej textílie alebo odevnej súčiastky zo zbierkového fondu ÚĽUV-u – Múzea ľudovej umeleckej výroby (MĽUV) v Stupave a z ilustrácie (kresby tušom na akvarelovom papieri). Autorkou ilustrácií je Nina Šošková, výtvarnú a grafickú podobu publikácii prepožičal typograf a grafický dizajnér Samuel Čarnoký.

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Publikácie > Edícia Inšpirácie > Diana Némethová: Slovenská ľudová výšivka