Publikácie ÚĽUV

 

Ako zakúpiť publikácie ÚĽUV:

 
 

Edícia Tradícia dnes

Odborno-popularizačné publikácie o tradičných a súčasných podobách ľudového umenia a remesiel.

 
 

Edícia Škola tradičnej výroby a remesiel

Učebnicovou formou spracované návody na osvojenie si základov tradičných výrobných techník.

 
 

Edícia Inšpirácie

Novou edíciou chceme podnietiť využívanie tradičných vzorov a ornamentov v súčasnej tvorivej práci v umeleckej i záujmovej sfére. Cieľom je najmä podpora súčasnej tvorby mladých ľudí s využívaním tradičných vzorov a ornamentov zo širokej palety dodnes zachovaných predmetov tradičnej ľudovej kultúry.

 
 

Edícia Pramene

Edícia Pramene sa zameriava na zobrazenie ukážok konkrétneho remesla v minulosti. Je doplnkovou literatúrou k praktickým príručkám z edície Škola tradičnej výroby a remesiel, nakoľko umožní čitateľovi za krátky čas získať základný prehľad o typických výrobkoch konkrétneho remesla.

 
 

Edícia Osobnosti

Monografie významných výrobcov, umelcov, výtvarníkov a dizajnérov inšpirujúcich sa tradičnou výrobou a ľudovým umením.

 

 
 

Edícia ÚĽUV deťom

Hravou formou sprostredkované tradície ľudovej kultúry na Slovensku pre deti v rôznom veku, spracované formou pracovných zošitov, praktických príručiek a pod.

 

 
 

Zborníky zo sympózií remeselníkov

Edícia zaznamenáva texty vystúpení úcastníkov sympózií, ktoré organizuje Ústredie ludovej umeleckej výroby v Bratislave od roku 2002 ako sprievodné podujatia k tvorivým stretnutiam výrobcov. Príspevky výskumných pracovníkov, odborníkov z múzeí a galérií, dizajnérov a dalších autorov sa venujú minulosti i súcasnosti jednej remeselnej techniky a dopĺňajú ich čiernobiele obrazové dokumenty.

 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Publikácie