Výšivky

Výšivka pôvodne tvorila významnú zložku ľudového odevu a ako celok sa na Slovensku vyznačuje bohatosťou techník a vzorov. Z jej dedičstva možno neustále čerpať pre súčasnú úžitkovú tvorbu textílií, ako i odevnú tvorbu. Vzorová a farebná variabilnosť k tomu poskytuje nekonečné množstvo riešení.