Prírodné pletivá

Prútie, slamu, korienky, šúpolie a luby označujeme spoločným pomenovaním prírodné pletivá. Najrozšírenejšie bolo prútie - vyskytovalo sa v povodiach riek a potokov. Výrobky ÚĽUV sú zhotovené zo šľachteného, pestovaného prútia.

Slama má viacstranné použitie - na pletenie košíkov, na pletenie ozdôb, ale aj na zhotovenie ozdôb zo žehlených stebiel.

Korienkové výrobky - misky a košíky - zhotovuje pre ÚĽUV jediný výrobca. Ich hodnota spočíva nielen v tejto skutočnosti, ale aj vo výnimočnom, zriedkavom a ťažko dostupnom materiáli.

Kukuričné šúpolie je najmladším pletiarskym materiálom a jeho spracovanie dominuje na južnom Slovensku. Techniky tenkostáčaného a hrubostáčaného šúpolia dovoľujú vytvoriť rôzne úžitkové výrobky.

         

         

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Predaj výrobkov > Viac o sortimente > Prírodné pletivá