Maľby na skle

Obrázky maľované na skle pôvodne zobrazovali predovšetkým náboženskú tematiku, a zo svetských námetov spracovávali výjavy zo života zbojníkov a jánošíkovskej družiny. Obrazom svätcov sa pripisovala ochranná funkcia a v tradičnom ľudovom interiéri mali významné miesto v kultovom kúte izby. Obrazy maľovali pôvodne najmä sklárske rodiny, ktoré si touto prácou privyrábali na živobytie. Samotné maľovanie si vyžaduje okrem znalosti technológie maľby aj výtvarné nadanie. Autori, ktorí v súčasnosti nadväzujú na pôvodnú maľbu na skle, sa tematicky vracajú ku kópiám sakrálneho charakteru, čerpajú aj zo zbojníckej tematiky, ale prevažnú časť ich tvorby charakterizujú vlastné námety a svojrázny rukopis
každého z nich. Uvoľnenie tradičných foriem maliarskeho prejavu
obohacuje galériu malieb na skle o vlastný prínos každého z autorov.