Kraslice

Tradícia ozdobovania vajíčok v období Veľkej noci je na Slovensku stále živá. Vyrastá zo starobylého zvykoslovia, v ktorom bolo vajíčko symbolom obnovujúceho sa života, jari, slnka, lásky a večnosti. Dnes je v popredí dekoratívna funkcia kraslíc. Na Slovensku bolo známych viacero spôsobov zdobenia veľkonočných vajíčok. ÚĽUV sústreďuje špičkové krasličiarky, ktorých práca prezentuje tradičné techniky zdobenia: batikovanie, zdobenie voskom, vyškrabovanie a opletanie drôtom. Zachovávajú veľkú rozmanitosť tradičnej ornamentiky. Z hľadiska farebnej škály sa kraslice zaraďujú medzi najpestrejšie výrobky súčasnej ľudovej umeleckej výroby.