Koža

Výroba z kože na Slovensku bola zameraná na zhotovovanie obuvi k ľudovému odevu - čižiem a krpcov, a výrobu odevných doplnkov - káps, opaskov a remeňov.

Súčasná ľudovoumelecká výroba zachováva túto výrobu ako v kópiách (často pre potreby folklórnych súborov), tak aj v prenesení prvkov do súčasných výrobkov - remeňov, tašiek, obalov na knuhy, rôznych púzdier a pod.