Kov

Kov sa v slovenskej ľudovej umeleckej výrobe používa buď ako materiál základný, alebo ako materiál výzdobný. Tam, kde je kov základným materiálom, spracúvajú sa výrobky liatím, kovaním, vysekávaním z plechu a pletením z drôtu.