Drevo

Drevo bolo najdostupnejším a najrozšírenejším materiálom. Tradícia zanechala dnešku množstvo druhov výrobkov a veľa techník, ktoré sa dodnes využívajú pri spracovaní a výzdobe drevených výrobkov.

Bačovský riad a výrobky pastierskeho umenia (črpáky, črpačky, formy na maslo a na oštiepky, palice) vychádzajú plne z tradičných predlôh. Platí to rovnako aj pre tradičné hudobné nástroje - fujary a píšťaly. Túto skupinu výrobkov osviežujú svojím materiálom i tvarmi nádoby zo svoru.

Korytárska výroba - práca so sekerou - patrí spomedzi ľudových techník obrábania dreva k najnáročnejším. Iným pomenovaním tejto techniky je dlabanie dreva. Všetky výrobky takto zhotovené sú určené pre styk s potravinami a používajú sa najmä na prípravu a podávanie jedál (vahany, misky, korýtka, lyžice, servírovacie dosky).

Výrobky zhotovené debnárskou technikou vyžadujú dostatočnú vlhkosť prostredia alebo použitie na styk s tekutinami. Konštrukcia nádoby skladanej z dýh stiahnutých obručami je s touto požiadavkou organicky spojená, aby nedošlo k jej rozpadnutiu.

Podstatou techniky štiepania dreva je rešpektovanie povahy dreva ako organickej hmoty - nenarušuje vlákna dreviny, takže materiál si udržuje pôvodnú trvanlivosť, odolnosť a pružnosť. Jemne naštiepané drevo poskytuje pri použití na tienidlá lámp ďalší efekt - presvetlenie dreva. Vlastnosti tejto techniky sa využívajú aj pri výrobe štiepaných holubičiek. Sústružené výrobky - dózy, misy, taniere, soľničky, svietniky a iné - sú vhodnými objektmi na použitie rozmanitých výzdobných techník: vybíjania, vylievania kovom, leptania kyselinou, farebného morenia, kombinovania s inými materiálmi (kovom, sklom). Súčasná produkcia nábytku využíva tradičné, tzv. suché spoje dreva, ako kolíkovanie, zvlak, rybinu a pod.

úžitkové drevené výrobky     výrobky zo svoru     vybíjaná miska

bačovský riad     drevené vylievané šperky     hudobné nástroje