Čipky

Čipkárstvo sa právom považuje za techniku, ktorá dospela k vrcholnému prejavu textilného ľudového umenia. Špecifické črty čipiek jednotlivých čipkárskych stredísk na Slovensku sa dnes využívajú pri tvorbe úžitkových textílií i v módnom odievaní. Známe sú čipky zo Starých Hôr, Španej Doliny, Hlbokého, Gemera, Solivaru, Slovenského Grobu i ďalších tradičných stredísk.