Spoločne tvoríme príbeh už 75 rokov

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

 

Ústredie ľudovej umeleckej výroby, štátna príspevková organizácia verejnosti známa aj pod skratkou ÚĽUV, sa počas 75 rokov existencie stala kultúrnym fenoménom Slovenska. Od roku 1945 vykonáva a podporuje aktivity vedúce k zachovaniu a rozvíjaniu tradičných remesiel a ľudovej umeleckej výroby a opätovne ich prináša verejnosti. Riadi regionálne centrá remesiel, vykonáva múzejnú, dokumentačnú, výstavnú a edičnú činnosť. Vzájomnou spoluprácou s výrobcami a dizajnérmi trvale podnecuje vznik nových diel.

 
 

Pri príležitosti 75. výročia vzniku Ústredia ľudovej umeleckej výroby slávnostne rozozvučí Galériu ÚĽUV Bratislava unikátna výstava Majstri hudobných nástrojov, ktorá predstaví návštevníkom ľudovú hudobnú kultúru Slovenska. Výstavu robia unikátnou nielen samotné historické zbierkové predmety a nástroje od súčasných majstrov, ale aj 3D modely vybraných exponátov, vďaka ktorým budú môcť hmatom objaviť krásu hudobných nástrojov aj slabozrakí a nevidiaci návštevníci. Verejnosti bude prístupná už čoskoro.

Rok 2020 je pre ÚĽUV ozaj výnimočný. Nesie sa v znamení osláv – nie len 75. výročia vzniku organizácie, ale aj 30. výročia festivalu Dni majstrov ÚĽUV, ktorý je každoročne vyvrcholením našej snahy popularizovať tradíciu. Oslavovať budeme ozaj kráľovsky. Počas jesene sa jubilejný tridsiaty ročník festivalu presunie na hradný kopec, kde v duchu témy roka – tradičné ľudové hudobné nástroje – v slávnostnej atmosfére rozohráme a rozospievame areál bratislavského hradu.

Našu radosť si nenecháme len pre návštevníkov festivalu v Bratislave. Túžime to s vami osláviť vo veľkom. Dni majstrov sa preto tento rok presunú aj do regiónov, konkrétne do miest, v ktorých sídlia naše regionálne centrá remesiel – do Košíc a Banskej Bystrice.

Úctyhodných 75 rokov. Ďakujeme všetkým bývalým i súčasným zamestnancom, výrobcom, majstrom, ale aj širokej verejnosti, ktorá sa i v dnešnej dobe s obdivom zaujíma o remeslom – vďaka vám ostáva aj v roku 2020 remeslo živé. V snahe priblížiť remeslo najmladšej generácií a udržať tak kontinuitu, držíme sa tento rok dvoch hesiel: „Zaži remeselnú realitu“ a „Remeslo nevytlačíš“. V dobe digitálu a virtuálnej reality je dobré pripomínať si, že dotyk ľudských rúk a poctivé remeslo nenahradia žiadne technológie.

75 rokov pôsobenia | 1500 spolupracujúcich výrobcov | 140 vydaných publikácii | 23 500 zbierkových predmetov | 435 majstrov ľudovej umeleckej výroby | 30 rokov festivalu Dni majstrov | 100 000 prameňov vo fonde | 15 000 účastníkov kurzov

Svoje poslanie napĺňame už 75 rokov.

 

ÚĽUV 1945 – 2020 | Remeslo nevytlačíš

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Podujatia a novinky > Spoločne tvoríme príbeh už 75 rokov