Súťaže ÚĽUV

 

Súťaže vypisované Ústredím ľudovej umeleckej výroby majú svoju mnohoročnú tradíciu. Ich hlavným zmyslom bola inovácia sortimentu a vyhľadávanie nových talentov medzi remeselníkmi. Spolupráca výrobcov s výtvarníkmi ÚĽUV trvá až do dnešných dní, len okruh dizajnérov so záujmom o tradičné výrobné postupy a výtvarné inšpirácie z roka na rok narastá. Súťaže pre výrobcov sú dnes pod názvom Kruhy na vode určené aj dizajnérom a veľkej skupine mladých adeptov dizajnu. Na tému tradičné remeslá vznikla iná súťaž - súťaž remeselnej tvorivosti pre deti školského veku, nazvaná V krajine remesiel.