Dôležité informácie k súčasným protipandemickým opatreniam

 

Vážení návštevníci, na tejto stránke nájdete vždy aktuálne informácie týkajúce sa nariadení a opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu v priestoroch ÚĽUV-u.

Kurzy v Regionálnych centrách remesiel

V súlade s Vyhláškou ÚVZ SR č. 45/ 2020 zo dňa 17. 12. 2020 a následne prijatých vyhlášok, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí Vám oznamujeme, že s účinnosťou od 19. 12. 2020 (sobota) budú Regionálne centrá remesiel (Bratislava, Košice, Banská Bystrica) pre verejnosť zatvorené až do odvolania a zároveň pozastavujeme všetky vzdelávacie aktivity (kurzy, tvorivé dielne, exkurzie, prednášky a pod).

Kurzy pre deti, mládež a dospelých plánujeme obnoviť v súlade s opatreniami podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v regióne tzv. Covid automat.

Na kurzy sa verejnosť môže prihlasovať bezozmeny, avšak upozorňujeme našich klientov, že zverejnené termíny kurzov sa budú priebežne aktualizovať a posúvať, a to v závislosti od aktuálne platných proti epidemických opatrení SR.

K jednotlivým kurzom dostane personalizované informácie každý záujemca mailom (termíny kurzov, miesto realizácie, spôsob platby a pod.),  a to po vyplnení prihlášky.

Múzeum ĽUV, galéria a knižnica ÚĽUV

Múzeum ľudovej umeleckej výroby, knižnica ÚĽUV a výstavné priestory ÚĽUV-u / galérie v Bratislave a v Košiciach budú pre verejnosť zatvorené od 19. 12. 2020 do odvolania.

Múzeum ĽUV bude poskytovať bádateľské služby elektronicky od 7. 1. 2021. Knižnica ÚĽUV bude poskytovať dostupné služby elektronicky od 4. 1. 2021.

Predajne ÚĽUV

Všetky predajne ÚĽUV-u budú zatvorené od 19. 12. 2020 do odvolania.

Ďakujeme za pochopenie
Váš ÚĽUV

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Podujatia a novinky > Dôležité informácie k súčasným protipandemickým opatreniam