Výsledky súťaže Kruhy na vode 2018

 

Súťaž Kruhy na vode sa organizuje na pravidelnej báze od roku 2000 a jej hlavným cieľom je podnietiť vznik nových dizajnérskych a remeselných diel, ktorých inšpiračnými zdrojmi sú tradičné remeslá a ľudové umelecké výroby. Aktualitou tohtoročného hodnotenia súťaže je medzinárodný „vyšehradský“ rozmer – v rámci medzinárodnej spolupráce boli partnermi: Cepelia (Poľsko), Zamok Cieszyn (Poľsko), Moravská galerie Brno (Česká republika) a Mome, Hagyomanyokhaza (Maďarsko). Kruhy na vode, vyprofilované za desaťročie svojej existencie na hodnotenie a prehliadku predovšetkým domáceho remeselného dizajnu, sa tak otvorili aj zahraničnej konfrontácii prístupov jednotlivých krajín a porovnaniu kvality spracovania, kreativity a nápadov podľa jednotlivých zadaní.

Medzinárodná bola aj hodnotiaca porota zložená z renomovaných odborníkov, ktorí dokonale pochopili filozofiu ÚĽUV-u. Hodnotenie prihlásených prác sa konalo 1.-2. augusta 2018 v priestoroch Galérie Umelka na ulici Dostojevského rad č. 2 v Bratislave. Komisia pozostávala zo siedmich členov, menovite: Zuzana Šidlíková (SK), Branislav Jelenčík (SK), Mária Štraneková (SK), Andrea Březinová (ČR), Anna Filipowicz (PL), Luba Trojan (PL) a Vanda Illesová (HU).

Do súťaže sa prihlásilo 214 súťažiacich zo Slovenska a ostatných krajín V4, pričom bolo zaevidovaných až 571 prác. Prihlásení boli rozdelení do troch sekcií: A- dizajnéri, výtvarníci, architekti a ostatní tvorcovia bez vekového obmedzenia, B - výrobcovia, C – študenti stredných a vysokých škôl, pričom boli najviac zastúpení práve študenti. Hodnotilo sa len celkový prínos pre dizajn, nie podľa materiálových kategórii, ako pominulé roky. Cez dvojkolové hodnotenie napokon postúpilo 64 autorov a 200 diel či kolekcií.

Výstava a slávnostné odovzdávanie cien prebehne 18.októbra 2018 v Galérii UĽUV v Bratislave, Obchodná 64. V roku 2019 sú pripravené aj reinštalácie v krajinách V4. Do Brna poputuje výstava vo februári 2019, v Budapešti bude k videniu v marci 2019 a v poľskej Varšave sa objaví v apríli 2019.

Prezrite si výsledky porotou ocenených prác zo súťaže Kruhy na vode 2018.

Zobraziť ocenené práce