Výsledky súťaže Kruhy na vode 2016

 

Súťažou Kruhy na vode sa vytvára platforma pre konfrontáciu diel úžitkového umenia, umeleckého remesla a dizajnu s tvorivým prístupom autorov, inšpirujúcich sa vo svojej tvorbe tradičným remeslom, postupom spracovania alebo pôvodnou úžitkovou, estetickou hodnotou a funkcionalitou predmetu.

Prezrite si výsledky porotou ocenených prác zo súťaže Kruhy na vode 2016, tak ako boli hodnotené v troch samostatných sekciách.

Výstava Kruhy na vode 2016 bude sprístupnená verejnosti v Galérii ÚĽUV, Mäsiarska 52, Košice od 9. decembra 2016 – 14. marca 2016, vždy od 13.00 - 18.00 hod., pondelok - piatok.

Vstup voľný.

Zobraziť ocenené práce