Vyjadrenie poroty

Kov A

1.miesto
Andrea Ďurianová kolekcia šperkov "Vtáčikovia"

Kolekcia šperkov predstavuje ucelené dielo, prezentované aj s obalom. Autorka použila ponúknutý motív vtáčika a vytvorila zo striebra a textilu šperkový príbeh. Postupným pridávaním jednotlivých častí šperku sa príbeh dotvára, pričom možno použiť akúkoľvek časť aj samostatne. Porota ocenila nie len vysokú úroveň dizajnu a remesla ale aj hravé a kreatívne použitie tradičného ornamentálneho motívu.


2. miesto
Martin Záhumenský Lampa "TRADITIONAL HYBRIDITY", Nočný a konferenčný stolí


Súbor nábytku a svietidla poukazuje na tradičnú drotársku techniku a čiastočne aj ťažký život drotárov a pozorovateľné sú aj ich typické atribúty (napr. drotárska krošňa). Autor premýšľal o novom vizuálnom pôsobení drôtenej štruktúry, prispôsobuje si techniku, viazanie nahrádza zváraním. V kolekcii sa objavuje svietidlo a súčasne stojan na otvorenú knihu pripomínajúci kostolík, kde sa pred cestou išiel potulný remeselník pomodliť alebo aj vyspovedať z hriechov, najčastejšie spojených s požívaním alkoholu. Objekty nie sú iba nostalgickou spomienkou, chcú plniť aj praktickú funkciu pre súčasného užívateľa.


3. miesto
Jozef Vacula Blanciare / otváraky na flaše


Vytvoriť malé, cenovo dostupné, sériovo vyrobiteľné predmety, ktoré by spĺňali kritériá súťaže Kruhy na vode nie je jednoduché. Tieto hodnoty by mohli spĺňať blanciare - otvaráky vyrobené z antikorového plechu technológiou rezania laserom. Kedysi pracky a blanciare zdobené kvetinovými motívmi sa už dnes na bežných kostýmoch nepoužívajú. Autor sa snažil oživiť túto kovovú časť odevu. Pridelil jej celkom iné praktické využitie a ozdobil motívmi, ktoré viac rezonujú súčasnému spotrebiteľovi. Navyše technológia dovoľuje ozdobné motívy (medzi ktoré patrí aj logo úľuv, užívateľská grafika známa z počítačov alebo mp3 prehrávačov a podobne)) meniť podľa potreby. Takto môže vzniknúť reklamný predmet alebo objekt, ktorý ironizuje súčasnú konzumnú spoločnosť.


Uznanie
Silvia Bartová brošne "BODLIAKY"

V tomto prípade komisia ocenila štylizované stvárnenie kvetu bodliaka v striebre a textile ako vtipný nápad, ktorý je navyše kvalitne remeselne spracovaný. Aj keď nejde o priamy súvis a orientáciu na tradičné motívy, svojim kreatívnym prístupom a inšpiráciou z rastlinnej prírody sa autorka priblížila k postupom tvorivých remeselníkov z minulosti.


Keramika A


Neudelená žiadna cena
Porota usúdila, že v tomto ročníku nespĺňa kritérium súťaže ani jedna predložená práca. Navrhujeme priamo osloviť pedagógov napr. na VŠVU aj na ŠÚV Jozefa Vydru v Bratislave.


Drevo A


1.miesto
Porota zvážila neudeliť v tejto kategórii prvé miesto. Ani jedna práca nesplnila bezvýhradne všetky kritériá súťaže. Niektorým prácam chýbalo dokonalejšie remeselné zhotovenie alebo nebol celkom vhodne zvolený materiál či technologický postup. Boli udelené dve druhé ocenenia.

2.miesto
Wanda Valihrachová "PASSBASS"

Aj keď vývoj akustických drevených hudobných nástrojov prežíval svoje vrcholné obdobie pred tristo rokmi a dizajn tých tradičných (husle, viola, violončelo, kontrabas) možno dnes považovať za uzavretý, treba oceniť každý pokus o prínos v tejto oblasti. Autorka vsadila na tradičný materiál, javorové drevo, z ktorého vytvorila tenkostenné duté teleso osadené párom štyroch strún s konštantným tónom. Passbass sa pre toto obmedzenie dá použiť ako sprievodný, doplňujúci nástroj na ktorý sa dá hrať sláčikom alebo prstami.

2.miesto
Eliška Dudová Kolíska

Tento objekt možno chápať ako snahu o oživenie kolísky, nábytku, ktorý sa takmer úplne vytratil z interiérov mladých rodín a to z nie celkom pochopiteľných dôvodov. Jej aktuálnejšie verzie sa už v súťaži objavili, no tento pokus má ešte rozmer navyše. Keď už pôvodná funkcia prestane byť aktuálna kolíska sa môže jednoduchým zásahom zmeniť na hojdaciu lavicu s odnímateľným čalúnením. Niektoré konštrukčné detaily je potrebné doriešiť, preto sa komisia rozhodla pre druhé miesto.


3. miesto
Denisa Lukáčová kreslo LEŇOŠKA


Kreslo je zhotovené vrstvením identických preglejkových dielov vyrezaných laserom a plstených výplní. Všetko je stiahnuté kovovými svorníkmi. Porota ocenila zámenu tradičnej technológie za „digitálne remeslo“ ktoré umožňuje pružne reagovať na ergonomické požiadavky zákazníka. Dizajnér a remeselník v jednej osobe môže navrhnúť a vyrobiť výrobok tak ako kedysi stolár zhotovil kreslo na mieru alebo krajčír ušil odev.


Uznanie
Tomáš Brichta Gitarové violončelo "VÁŽKA"


Tomášovi Brichtovi patrí uznanie za nástroje, ktoré vyrába už viac ako desaťročie. Gitarové violončelo je zvláštny „hybrid“, na ktorý sa hrá ako na gitare ale aj slákom ako na violončelo. Predovšetkým je to však perfektné vypracovanie, za ktoré sa porota rozhodla pre uznanie v súťaži.

Uznanie
Zdeněk Hogh kolekcia "Píšťalky na zbližovanie pre deti a dospelých" - "Cervená trojpíšťala"


Malé, jednoduché, hravé, vtipné, vkusné, vychádzajúce z tradície, vyrobiteľné sériovo ako vhodný produkt pre obchodnú sieť úľuvu. Aj takéto výrobky je potrebné oceniť a porota sa rozhodla pre túto príjemnú kolekciu.

Uznanie
Lucia Šupolová Včelí úľ


Včelí úľ by sa mohol považovať za výtvarný prvok, drobnú architektúru alebo dizajn, ktorý je sprostredkovateľom medzi človekom a prírodou. V minulosti bol predmetom mnohých inovácií a stvárnení v závislosti od dostupného materiálu a lokálnych technológií. Táto hrdosť zhmotnená rôznorodosťou a nápaditosťou sa vytratila a aj úle viac menej napodobňovali (aj napodobňujú) súdobú jednotvárnu panelákovú architektúru. Porota oceňuje snahu dizajnovo riešiť túto menej atraktívnu tematiku.

Uznanie
Silvia Bárdová Skrinky Kurník&Holubník


Práca autorky osciluje medzi dvoma prístupmi – univerzálnym aj individualistickým. Úžitková funkcia zostáva zachovaná, používa súčasné bežne dostupné technológie a materiály. Popri tom sa snažila dosiahnuť výraz, ktorý pochádza z odpozorovaných tradičných úžitkových dedinských stavbičiek (kurínov, chlievov, holubníkov...), ktoré ju zaujali svojou malebnosťou, zároveň rustikálnym stvárnením, často individualistickým prístupom užívateľa. Tým dostávajú tieto objekty ďalší, nie len emocionálny význam a rozmer. Tieto momenty prácu obohacujú a dávajú jej špecifický výraz.

Textil A


1.miesto
Judit Simon 3 kolekcie z plste


Kolekcia zaujala porotu svojou ucelenosťou a zároveň sa potvrdilo, že aj tradičný materiál stvárnený v triezvych prírodných farbách môže pôsobiť moderne a atraktívne.

2. miesto
Neudelené


3. miesto
Lucia Krchová Paličkovaný šperk


Pri tejto práci porotu zaujal jednoduchý nápad pretvorenia plošnej paličkovanej čipky do priestoru. Týmto technologickým experimentom stuženia textilných vlákien v priestore sa z klasického vzoru stáva zaujímavý súčasný nositeľný šperk.


Uznanie
Lucia Mlynčeková Slovenská ľudová výšivka 21. stor.


Aplikácia komerčných a priemyselných prvkov grafického dizajnu na rôzne prázdne plochy v úžitkovej tvorbe patrí k pomerne častým spôsobom výtvarného prejavu najmä študentov dizajnu. Porota ocenila, že autorka v tomto prípade použila tento spôsob iba v nenápadnom detaile, ktorý je čitateľný až pri bližšom preskúmaní. Takto sa dajú uplatniť aj rôzne iné až zašifrované motívy do tradičných vzorov pôvodne ľudových vzorov na tie isté miesta ako sa to robilo v minulosti (goliere, manžety atď...)

Uznanie
Ľubica Poncik "FOLK TATTOO"


Tetovanie patrí do dnešnej kultúry. S tým sa musel a musí zmieriť nejeden rodič. Lucia Poncik ponúka „neinvazívne“ riešenie. Aplikovala vzory – tetovanie priamo na transparentné časti kostýmu. 


Voľná kategória A


1. miesto
Matúš Opálka Stolík inšpirovaný výšivkou


Na výrobu stola autor použil úplne netradičné materiály (oceľový plech, plasty) a netradičné technológie (rezanie a gravírovanie laserom) pre výrobu stola. Korpus je vyrobený ohýbaním perforovaného plechu vyrezaného laserom do kubistickej formy. Vrchná plastová doska je zo spodnej časti postupne po vrstvách zdobená gravírovaním laserom. Až keď sa vo vnútri stola rozsvietia led diódy meniace farbu je tento vzor viditeľný. Nie je však ostro ohraničený. Postupné gravírovanie zabezpečuje že okraje vzoru, ktorý presvitá vďaka oslabenej vrstve transparentného plastu je jemne rozptýlený. Stôl je príkladom dobrého súčasného remesla a premysleného dizajnu.

2. miesto
Natália Hoosová Židovský svietnik MENORAH 

Veľmi pôsobivo stvárnený tradičný svietnik, ktorý je vlastne iba negatívom perforovaným do polkruhového telesa, pričom jeho tvar celý svieti - presvitá vďaka diódam vo vnútri základného telesa.

3. miesto
Neudelené


Uznanie
Miloslav Jaroš "€Ú - NIATSKA PASOVAČKA"


Porota sa po dlhšej úvahe rozhodla, že je potrebné oceniť aj remeselníka, ktorý väčšinou zhotovuje kvalitné výrobky v tradičnom duchu. Napriek tomu sa takýto remeselník niekedy odváži pre experiment a skúsi inú cestu. To je prípad črpáka, ktorého drevená časť vykazuje remeslo na vysokej úrovni, pričom pôvodne drevená nádoba je kovová a aj spôsob upevnenia pomocou sťahovacích priemyselne vyrobených pások. Vkladaný kovový vzor v podobe znaku eura iba umocňuje pocit, že nejde o niečo vážne. Takéto experimenty, kde sa jeden materiál nahradí iným, spravidla cenovo dostupnejším sú pomerne časté u remeselníkov alebo domácich majstrov. Málokedy sú však vhodné do tejto súťaže. Ocenením tohto produktu chcela porota ukázať možnosti aj pre takýchto dizajnérov. Črpák je pritom použiteľný a vhodný pre funkciu, na ktorú bol vždy určený.


Kategória B študenti stredných škôl


1. miesto
Emil Softič Hojdacie lehátko


Porotu zaujalo v tejto kategórii najviac kreslo, alebo ležadlo vyrobené tradičným remeselným spôsobom. Šindle sú poukladané a pripevnené do oblúka na dvoch masívnych ohnutých hranoloch. Všetky surovo opracované časti – šindle, kolíky, oblúky, tvoria celok, ktorý je vhodný aj do súčasného interiéru. Je to dobrý príklad využitia tradičného remesla a prvkov v pôvodnej podobe na zhotovenie súčasného interiérového prvku.

2. miesto
Barbora Tatárková Stavebnica


Stavebnica predstavuje jednoduché postavičky zvierat, ktorých základné teleso je zhotovené z dreva a pohyblivé časti z mäkkého plastu. Tieto plastové časti sú k telesu pripevnené gumičkami a môžu sa po obvode drevenej časti pohybovať. Tým je umožnené aby tieto figúrky menili výraz, čo je základným herným momentom. Jednotlivé časti sa dajú aj rozložiť a zložiť.

3. miesto
Tereza Cútová Recyklovaný šperk


Recyklovanie nepotrebných vecí patrilo v minulosti k bežným činnostiam a aj prejavom v ľudovom remesle, pričom táto činnosť vyplynula z núdze. V súčasnosti sa táto tvorivosť objavuje vo vyspelom svete ako odraz prebytku surovín, ktoré inak končia na skládke odpadu. Jeden z vydarených pokusov zhodnotenia častí plechoviek od piva a iných nápojov je kolekcia šperkov poskladaná z tohto materiálu.

Uznanie
Martin Babic Vešiak "Tree-Hanger"


Vešiak je vkusnou štylizáciou stromu a na ňom sediacich vtákov. Spodná kovová časť reprezentuje koreňovú sústavu. Vtáčiky boli a sú častým zdobným prvkom v ľudovej tvorbe. 


Verejná prezentácia výsledkov súťaže, výstava KRUHY NA VODE / RINGS IN WATER 2012, sa bude konať v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR v januári 2013.