Priebeh súťaže KRUHY NA VODE 2012 - 7. ročník

Vyhlasovateľ súťaže:

ÚSTREDIE ĽUDOVEJ UMELECKEJ VÝROBY v BRATISLAVE s finančnou podporou MINISTERSTVA KULTÚRY SR 

Dňa 18. a 19. júla 2012 sa uskutočnilo hodnotenie súťažných prác súťaže KRUHY NA VODE / RINGS IN WATER 2012

 

Súťažné kategórie:

SEKCIA A /výrobcovia, dizajnéri, výtvarníci, študenti vysokých škôl/ 
106 prihlásených autorov, 116 prác /diel a kolekcií 

SEKCIA B /študenti stredných škôl/ 
Jedna súborná kategória – kov, drevo, keramika a diela zodpovedajúce voľnej kategórii 
Prihlásených 7 stredných škôl, 75 študentov /jednotlivcov a kolektívov/ – 76 prác / diela a kolekcie 

Spolu prihlásených 181 autorov /jednotlivcov a kolektívov/ – 192 prác /diela a kolekcie/

 

Odborná porota súťaže pracovala v medzinárodnom zložení:

Doc.Ing. Tibor Uhrín, ArtD, predseda poroty – dizajnér, vedúci katedry Dizajnu na Fakulte umení, STU Košice; 

Doc.Akad.soch. Ferdinand Chrenka – dizajnér, vedúci ateliéru Industrial dizajn na katedre dizajnu, VŠVU Bratislava

Mgr. Martina Lehmannová – kurátorka umeleckoremeselných zbierok Múzea hlavného mesta Prahy, kurátorka Moravskej galérie Jurkovičovej vila

Hedvig Harmati, DLA – vedúca oddelenia textilného dizajnu na katedre Dizajnu, univerzita MOME, Budapešť

Grazyna Anna Filipowitz-Mróz – kurátorka, projektová manažérka súťaže súčasného dizajnu “Souvenir from Poland”

Prihlásené práce porota posudzovala v dvoch kolách. 
Spolu prihlásených 181 autorov /jednotlivcov a kolektívov/ – 192 prác /diel a kolekcií 
Do druhého kola postúpilo 102 autorov s 107 prácami a súťažnými kolekciami

Výsledky súťaže KRUHY NA VODE

Vyjadrenie poroty

Súťažiaci budú informovaní písomne do 17. Augusta 2012


Verejná prezentácia výsledkov súťaže, výstava KRUHY NA VODE / RINGS IN WATER 2012, sa bude konať v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR v januári 2013.