Priebeh súťaže KRUHY NA VODE 2010 - 6. ročník

Vyhlasovateľ súťaže:

ÚSTREDIE ĽUDOVEJ UMELECKEJ VÝROBY V v BRATISLAVE s finančnou podporou MINISTERSTVA KULTÚRY SR
Dňa 15. a 16. júla 2010 sa uskutočnilo hodnotenie súťažných prác súťaže KRUHY NA VODE

Súťažné kategórie:

SEKCIA A /výrobcovia, dizajnéri, výtvarníci, študenti vysokých škôl/
101 prihlásených autorov, 152 prác /diel a kolekcií
SEKCIA B /študenti stredných škôl/
Jedna súborná kategória – kov, drevo, keramika a diela zodpovedajúce voľnej kategórii

Prihlásených 13 stredných škôl, 83 študentov /jednotlivcov a kolektívov/ – 242 prác / diela a kolekcie

Odborná porota súťaže pracovala v zložení:

Doc.Ing. Tibor Uhrín, ArtD, dizajnér, pedagóg Fakulty umení TU Košice, predseda hodnotiacej poroty
Doc.Akad.soch. Ferdinand Chrenka, dizajnér, pedagóg VŠVU Bratislava, člen
Mgr. Zuzana Labudová, teoretička dizajnu a historička umenia, Košice, členka
PhDr. Lenka Žižková, riaditeľka Design kabinet CZ, Praha, členka
Oľga Danglová, CSc, vedecká pracovníčka Ústavu etnológie SAV Bratislava, členka
PhDr. Anna Chlupová, kurátorka Múzea ĹUV, Stupava, členka

Prihlásené práce porota posudzovala v dvoch kolách.
Spolu prihlásených 183 autorov /jednotlivcov a kolektívov/ – 242 prác /kusov, predmetov
Do druhého kola postúpilo 105 autorov s 141 prácami a súťažnými kolekciami

Porota udelila:

V sekcii A
1. Kategória: kov – bez udelenia ceny, 3 uznania
2. Kategória: drevo – 1 cena a 3 uznania
3. Kategória: textil – 1 cena a 3 uznania
4. Kategória: keramika – bez udelenia ceny, 2 uznania
5. Voľná kategória – 1 cena a 3 uznania

V sekcii B
Udelené 3 ceny a 3 uznania

Súťažiaci budú informovaní písomne do 15. Augusta 2010