Kruhy na vode 2010

6. ročník súťaže dizajnu orientovaného na remeslo

Vyhlasovateľ súťaže:

ÚSTREDIE ĽUDOVEJ UMELECKEJ VÝROBY V BRATISLAVE s finančnou podporou MINISTERSTVA KULTÚRY SR

Dňa 15. a 16. júla 2010 sa uskutočnilo hodnotenie súťažných prác súťaže KRUHY NA VODE

Porota v zložení Tibor Uhrín (predseda poroty), Ferdinand Chrenka, Zuzana Labudová, Lenka Žižková, Oľga Danglová a Anna Chlupová udelila:

V sekcii A
1. Kategória: kov – bez udelenia ceny, 3 uznania
2. Kategória: drevo – 1 cena a 3 uznania
3. Kategória: textil – 1 cena a 3 uznania
4. Kategória: keramika – bez udelenia ceny, 2 uznania
5. Voľná kategória – 1 cena a 3 uznania

V sekcii B
Udelené 3 ceny a 3 uznania

Súťažiaci boli o výsledkoch informovaní písomne v auguste 2010.

Verejné vyhlásenie výsledkov spojené s otvorením výstavy sa koná 9. decembra 2010 o 17.00 v Galérii ÚĽUV v Bratislave.

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Podujatia a novinky > Kruhy na vode > Kruhy na vode 2010