Fotoreportáž z otvorenia výstavy Kruhy na vode 2008

Hodnotenie súťaže Kruhy na vode 2008 sa uskutočnilo 25. a 26. 6. 2008. Do piateho ročníka sa prihlásilo spolu 199 autorov so 809 predmetmi. Porota v zložení Agáta Žáčková, Milan Hanko, Marián Huba, Anna Chlupová, Ferdinand Chrenka, Dana Kleinert, Tibor Uhrín, udelila v sekcii A 4.ceny a 13. uznaní a v sekcii B 3 ceny a 1 uznanie. Verejné vyhlásenie výsledkov spojene s otvorením výstavy bolo 4. decembra 2008 v Galérii ÚĽUV.


 
IMAGE_ID