Kruhy na vode 2008

 

5. ročník súťaže dizajnu orientovaného na remeslo
vyhlasovateľ súťaže: Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Hodnotenie prác v súťaži Kruhy na vode 2008 sa uskutočnilo 25. a 26.6. 2008.
Do piateho ročníka sa prihlásilo 201 autorov spolu s 809 predmetmi.

 
 

 

Porota v zložení Agáta Žáčková (predsedníčka poroty), Milan Hanko, Marián Huba, Anna Chlupová, Ferdinand Chrenka, Dana Kleinert, Tibor Uhrín, udelila:

 v sekcii A - 4 ceny a 13 uznaní

v sekcii B - 3 ceny a 1 uznanie

Súťažiaci boli o výsledkoch informovaní písomne v júli 2008.

Verejné vyhlásenie výsledkov spojene s otvorením výstavy bude 4. decembra 2008 v Galérii ÚĽUV v Bratislave.
 

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Podujatia a novinky > Kruhy na vode > Kruhy na vode 2008