Kruhy na vode 2006 - priebeh súťaže

4. ročník celoslovenskej súťaže dizajnu orientovaného na remeslo



Oficiálne vyhlásenie výsledkov súťaže vypísanej Ústredím ľudovej umeleckej výroby v Bratislave a otvorenie výstavy ocenených prác sa uskutočnilo 7. 11. 2006 o 17.00 hod. v Galérii ÚĽUV.

Trvanie výstavy:

7. 11. 2006 – 15. 1. 2007

Kruhy na vode 2006 - ilustráciaSúťaž Kruhy na vode je zameraná na práce úžitkového umenia, umeleckého remesla a dizajnu. Jej predmetom sú diela voľne interpretujúce tradičné ľudové umenie a remeslá na Slovensku a súčasne rešpektujúce požiadavku moderného dizajnu v duchu súčasného životného štýlu.

Tohtoročné Kruhy na vode boli rozdelené na dve základné sekcie – profesionáli (vrátane študentov vysokých škôl) a študenti stredných škôl. V sekcii pre profesionálnych dizajnérov a remeselníkov boli hodnotené tri kategórie: Stolovací a interiérový prvok, Odevný doplnok a šperk, Suvenír pre ÚĽUV.

Komisia hodnotila spolu 787 samostatných prác a 24 kolekcií od 254 autorov, s výrazným zastúpením mladej generácie dizajnérov, výtvarníkov a remeselníkov.

Kritériami hodnotenia boli pôvodnosť, kreativita a originalita, posun tradičného umenia k súčasnému dizajnu, úžitkové vlastnosti a kvalita technického prevedenia. Do druhého hodnotiaceho kola postúpili práce135 autorov, spolu s 475 súťažnými prácami.
Vzhľadom na kvalitu prác rozhodla porota, že okrem hlavných ocenení udelí aj 19 uznaní. 

Na výstave v Galérii ÚĽUV v Bratislave sú predstavené všetky práce, ktoré postúpili do druhého, finálového kola. K výstave vydal ÚĽUV samostatný katalóg, prezentujúci ocenené diela a výber z prác, ktoré postúpili do 2. kola.

Súťaž Kruhy na vode 2006 bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

 

Galéria ÚĽUV
Obchodná 64
Bratislava
Otváracia doba:
utorok - piatok: 12.00 - 18.00 hod. 
sobota: 10.00 - 14.00 hod.
Vstup voľný!