Kruhy na vode 2004 - Priebeh súťaže

Vyhlasovateľ súťaže

Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR

Verejné vyhlásenie výsledkov

4. november 2004 o 17. 00 hod., Galéria ÚĽUV, Obchodná 64, Bratislava

Trvanie výstavy výsledkov súťaže

5. november – 10. december 2004, Galéria ÚĽUV, Obchodná 64, Bratislava

Priebeh súťaže

kruhy na vode 2004 - ilustrácia3. ročník súťaže dizajnu orientovaného na remeslo Kruhy na vode 2004 bol vypísaný v piatich kategóriách – Stolovanie, Interiérový prvok, Suvenír vhodný ako obchodný sortiment ÚĽUV, Odevný doplnok a Šperk.

Súťaž oboslalo 205 autorov, ktorí prihlásili 114 samostatných prác a 103 kolekcií (spolu 544 kusov predmetov).

Prihlásené práce odborná porota posudzovala v dvoch kolách. Do druhého kola postúpilo 82 autorov s 85 prácami a súťažnými kolekciami – v kategórii Stolovanie 33 prác a kolekcií, v kategórii Interiérový prvok 16 prác a kolekcií, v kategórii Odevný doplnok 23 prác a kolekcií, v kategórii Šperk 6 prác a kolekcií a v kategórii Suvenír 7 prác a kolekcií. Z nich boli následne vybrané práce kandidujúce na niektorú z cien. Porota ďalej využila právo niektoré z cien neudeliť a presunúť ich do inej kategórie. Okrem toho ako zvláštne ocenenie rozhodla o udelení uznaní. Hodnotiaca komisia práce ocenené uznaním navrhla odmeniť predplatným časopisu R_U_D a účasťou na výstave výsledkov súťaže. Prezentáciu na výstave porota odporučila i v prípade všetkých prác, ktoré postúpili do druhého kola. Po verejnom vyhlásení výsledkov súťaže 4. novembra budú informácie o ocenených prácach a autoroch k dispozícii aj na našej webovej stránke.

Odborná porota súťaže pracovala v zložení

PhDr. Agáta Žáčková, predsedníčka
Mim. prof. Eva Cisárová-Mináriková, akad. mal.
Doc. Ferdinand Chrenka, akad. soch.
Mgr. Adriena Pekárová
PhDr. Anna Chlupová
Mgr. Viera Kleinová