Kruhy na vode – súťaž dizajnu orientovaného na remeslo

 

Súťaž Kruhy na vode iniciuje a podporuje vznik nových dizajnérskych produktov inšpirovaných tradičným remeslom. Rozvíja tak dialóg o tradičných hodnotách, ich uchovávaní a podobe v súčasnom remesle, úžitkovom umení a dizajne. Za obdobie svojej existencie si súťaž získala renomé rešpektovanej prehliadky, a to nielen  na Slovensku, ale aj v zahraničí.

 
 

AKTUÁLNA SÚŤAŽ:

 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Podujatia a novinky > Kruhy na vode