Kruhy na vode – súťaž dizajnu orientovaného na remeslo

 

Súťaž Kruhy na vode iniciuje a podporuje vznik nových dizajnérskych produktov inšpirovaných tradičným remeslom. Rozvíja tak dialóg o tradičných hodnotách, ich uchovávaní a podobe v súčasnom remesle, úžitkovom umení a dizajne. Za obdobie svojej existencie si súťaž získala renomé rešpektovanej prehliadky, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

 

Súťaž je otvorená jednotlivcom i kolektívom, ktorí sa vo svojej tvorbe inšpirujú tradičným remeslom, postupom spracovania alebo pôvodnou úžitkovou, estetickou hodnotou a funkcionalitou predmetu. Akceptované sú diela úžitkového umenia, dizajnu alebo umeleckého remesla realizované v konečných materiáloch – kov, drevo, textil, sklo, keramika, prírodné materiály a diela zodpovedajúce voľnej kategórii s experimentálnou resp. environmentálnou relevanciou.

Súťažiaci môžu diela prihlásiť v troch samostatných sekciách:

sekcia A – dizajnéri, výrobcovia, výtvarníci, architekti, študenti vysokých škôl
sekcia B – študenti stredných škôl
sekcia C – všetci účastníci súťaže bez materiálového obmedzenia:

  1. kategória „Tradícia“ – tradícia v širšom zmysle ako inšpirácia pre experimentálny dizajn
  2. kategória „Obal“ – multifunkčný obal na ľudovoumelecký výrobok s dôrazom na nápaditosť, estetiku a ekológiu

Deadline podania prihlášky: 30.6.2022

 

Aktuálna súťaž:

 

Kruhy na vode 2022

Prihláška Kruhy na vode 2022 (PDF, 44 kB)
Štatút Kruhy na vode 2022 (PDF, 140 kB)
Súťažné podmienky Kruhy na vode 2022 (PDF, 191 kB)
Harmonogram Kruhy na vode 2022 (PDF, 19 kB)

Kontakt: Mária Tomová | tel.: +421 908 767 709 | email: kruhynavode@uluv.sk
Mária Hriešik Nepšinská | tel.: +421 905 780 054 | email: kruhynavode@uluv.sk

 
 
IMAGE_ID
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Podujatia a novinky > Kruhy na vode