Kruhy na vode – súťaž dizajnu orientovaného na remeslo

 

Súťaž Kruhy na vode iniciuje a podporuje vznik nových dizajnérskych produktov inšpirovaných tradičným remeslom. Rozvíja tak dialóg o tradičných hodnotách, ich uchovávaní a podobe v súčasnom remesle, úžitkovom umení a dizajne. Za obdobie svojej existencie si súťaž získala renomé rešpektovanej prehliadky, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

 

Súťaž je otvorená jednotlivcom i kolektívom, ktorí sa vo svojej tvorbe inšpirujú tradičným remeslom, postupom spracovania alebo pôvodnou úžitkovou, estetickou hodnotou a funkcionalitou predmetu. Akceptované sú diela úžitkového umenia, dizajnu alebo umeleckého remesla realizované v konečných materiáloch – kov, drevo, textil, sklo, keramika, prírodné materiály a diela zodpovedajúce voľnej kategórii s experimentálnou resp. environmentálnou relevanciou.

Súťažiaci môžu diela prihlásiť v troch samostatných sekciách:

sekcia A – dizajnéri, výrobcovia, výtvarníci, architekti, študenti vysokých škôl
sekcia B – študenti stredných škôl
sekcia C – všetci účastníci súťaže bez materiálového obmedzenia:

  1. kategória „Tradícia“ – tradícia v širšom zmysle ako inšpirácia pre experimentálny dizajn
  2. kategória „Obal“ – multifunkčný obal na ľudovoumelecký výrobok s dôrazom na nápaditosť, estetiku a ekológiu

Deadline podania prihlášky: 30.6.2022

 

Aktuálna súťaž:

 

Kruhy na vode 2022

Štatút Kruhy na vode 2022 (PDF, 140 kB)
Súťažné podmienky Kruhy na vode 2022 (PDF, 191 kB)
Harmonogram Kruhy na vode 2022 (PDF, 19 kB)

Kontakt: Mária Tomová | tel.: +421 908 767 709 | email: maria.tomova@uluv.sk

 
 
IMAGE_ID
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Podujatia a novinky > Kruhy na vode