Kruhy na vode – súťaž dizajnu

 

V roku 2000 organizoval ÚĽUV ako súčasť projektu Európskej federácie ľudového umenia a remesiel prvý ročník medzinárodnej súťaže Kruhy na vode. Jej výsledky ukázali pozoruhodné možnosti zhodnotiť tradičné remeslo v spojení so súčasným dizajnom a veľký tvorivý potenciál najmä u mladých dizajnérov. Nasledujúcimi ročníkmi súťaže potvrdil ÚĽUV ako ochranca tradičných remesiel svoj záujem o súčasný dizajn a podporu tvorby predmetov zodpovedajúcich cíteniu a nárokom moderného človeka.

 
 

AKTUÁLNA SÚŤAŽ:

 

Kruhy na vode 2016

Cieľom súťaže je pokračovať v rozvíjaní dialógu o tradičných hodnotách, ich uchovávaní, rozvíjaní v súčasných podobách remesla, úžitkového umenia a dizajnu.

Prihláška Kruhy na vode 2016 (.pdf)
Súťažné podmienky Kruhy 2016 (.pdf)
Štatút Kruhy 2016 (.pdf)
Priebeh súťaže (.pdf)
Výsledky súťaže

 
 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Podujatia a novinky > Kruhy na vode