Kroje vo dvore

 

Ústredie ľudovej umeleckej výroby vás pozýva na podujatie Kroje vo dvore, ktoré sa uskutoční 4. októbra 2018 v troch regionálnych centrách remesiel (RCR). Prvý októbrový štvrtok medzi 15.00 a 18.00 h sa dvory ÚĽUV-u stanú jedinečným miestom, ktoré zaplnia kroje z rôznych regiónov Slovenska. Bratislava, Košice i Banská Bystrica budú hýriť v tento deň farbami a vzormi zdobiacimi tradičný ľudový odev.

Hlavným cieľom podujatia Kroje vo dvore je prezentovať tradičný ľudový odev. V snahe dostať do povedomia širšej verejnosti tradičnú textilnú výrobu ÚĽUV predstaví na podujatí vlastnú výrobu krojov, ktorá bude návštevníkom k dispozícii aj v podobe ponukového katalógu krojov v našich predajniach.

Milovníci folklóru sa môžu tešiť na sprievodný program v podobe vystúpenia folklórnych súborov, krojovaného sprievodu, prehliadky ľudového odevu zo zbierok MĽUV v Stupave, platených tvorivých dielní Vyrob si partu, predvádzania remesla, prednášky a najmä prezentácie krojovej výroby ÚĽUV-u s možnosťou zakúpenia krojových súčiastok.

Tešíme sa na vás.

 

Partneri podujatia

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Spojená škola Tokajícka
Folklórny súbor – Devín
 

Kroje vo dvore

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Podujatia a novinky > Kroje vo dvore