Dni majstrov ÚĽUV 2021

4. september – 5. september 2021

 

Festival Dni majstrov ÚĽUV je podujatie, ktoré už viac ako 30 rokov prináša do hlavného mesta ľudovú kultúru a remeslá zo všetkých regiónov Slovenska. Prvý septembrový víkend bude už tradične patriť remeslám a ľudovoumeleckým výrobcom z celého Slovenska. V tradičných rokoch na podujatí okrem zručných majstrov a ľudovoumeleckých výrobcov nechýbali ani remeselné dielne, hry a zábavky pre deti, hudobno-tanečné vystúpenia, bohatý kultúrny program alebo tradičná kuchyňa.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu a nemožnosť predpovedať vývoj pandémie pripravuje ÚĽUV festival v oklieštenej podobe, len v podobe predvádzania remesiel spojeného s predajom ľudových umeleckých výrobkov so zámerom eliminovať zhlukovanie sa návštevníkov. Po vypuknutí pandémie COVID 19 zažívajú výrobcovia a remeselníci náročné časy. Situácia nedovoľovala organizovanie jarmokov ani iných podujatí, ktoré im za bežných okolností zabezpečujú veľkú časť príjmu i nadviazanie nových obchodných kontaktov. Veríme, že aj vaša návšteva Dní majstrov ÚĽUV pomôže výrobcom a aspoň čiastočne zmierni ich finančné problémy. Dýchajme remeslom!

Remeselníci/predajcovia: zobraziť zoznam remeselníkov/predajcov

Termín: 4. – 5. september 2021, od 10:00 do 18:00 hod.

Miesto: Hviezdoslavovo námestie v Bratislave

 
 

Bezpečnostné opatrenia:

ÚĽUV pripravuje podujatie Dni majstrov ÚĽUV v súlade s § 7 vyhlášky č. 241 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorá bola uverejnená vo Vestníku vlády SR dňa 12. 8. 2021. Popri tejto vyhláške sa podujatie riadi aj semaforom pre kultúrne podujatia, ktorý bol schválený vládou SR v ten istý deň v rámci schvaľovacieho procesu pre národný COVID automat.
Hviezdoslavovo námestie bude rozdelené na dve zóny (1. od historickej budovy Slovenského národného divadla po Strakovu ul., 2. od altánku po Rybné nám.) s kontrolovaným pohybom cez vstupné a výstupné brány.

Vzhľadom na nemožnosť predpovedať vývoj pandemickej situácie organizátor počíta s dvoma scenármi priebehu podujatia.

Zelená fáza: stupeň MONITORINGU

Vstup na podujatie bude umožnené v danom momente max. 1 000 návštevníkom nezávisle od toho, či boli očkovaní, testovaní, alebo prekonali ochorenie COVID-19. Návštevu podujatia umožníme len ľuďom s prekrytými hornými dýchacími cestami počas celého času pobytu na podujatí pri dodržiavaní 2-metrových rozstupov (okrem osôb uvedených spomínanou vyhláškou č. 241 ako výnimka). Povinnosťou návštevníkov bude opustiť miesto hromadného kultúrneho podujatia a odísť do karantény, ak na sebe budú badať príznaky akútneho respiračného ochorenia.

Oranžová fáza: stupeň OSTRAŽITOSTI

Vstup na podujatie bude umožnený v danom momente max. 1 000 návštevníkom v režime OTP – teda výlučne osobám očkovaným, testovaným a takým, ktoré prekonali ochorenie COVID-19

Za osobu v režime OTP sa na účely tohto podujatia považuje:
a) osoba plne očkovaná (podľa vyhlášky ÚVZ SR č. 241),
b) osoba, ktorá je schopná preukázať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo
c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Na účely kontroly na vstupných bránach budeme požadovať taký doklad preukazujúci režim OTP, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby. Organizátor hromadného podujatia je v zmysle vyhlášky ÚVZ SR č. 241 oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

Návštevu podujatia umožníme len s prekrytými hornými dýchacími cestami a pri dodržiavaní 2-metrových rozstupov (okrem osôb uvedených spomínanou vyhláškou č. 241 ako výnimka). Povinnosťou návštevníkov bude opustiť miesto hromadného kultúrneho podujatia a odísť do karantény, ak na sebe budú badať príznaky akútneho respiračného ochorenia. Rizikovým skupinám (osoby staršie ako 60 rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou, tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb.

Ďakujeme za Vaše pochopenie a trpezlivosť.

 

« Späť